fbpx
NASZA FILOZOFIA

Co warto wiedzieć o Szkole Witruwiańskiej

Filozofia SVS ma na uwadze ukształtowanie ucznia do odnoszenia sukcesów w nauce oraz w dalszym życiu.

Pobudzamy ciekawość świata dziecka, jego kreatywność oraz wrażliwość na doznania innych, inspirujemy do wzrastania i budowania postaw, które promuje realizowany program IBO. Wychowujemy w duchu poszanowania odmienności kulturowej drugiego człowieka przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości narodowej. Dostarczamy wielu nowoczesnych narzędzi do rozwoju umiejętności lingwistycznych, poznawczych i badawczych.

Zrozumieć indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia, globalnej społeczności w której żyjemy, środowiska naturalnego, otaczającego nas Świata.

Szczecińska Szkoła Witruwiańska spełnia obietnicę zawartą w nazwie, a mianowicie gwarantuje uczniom idealne środowisko dla ich rozwoju.

Wobec wdrażanego programu IB kształtujemy w dzieciach szczególne cechy Profilu Ucznia : Wszechstronny, Komunikujący się, Otwarty, Badawczy, Refleksyjny, Podejmujący ryzyko, Kierujący się zasadami, Myslący, Opiekuńczy, Zbalansowany

parallax background

Nasze atuty

DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI – prowadzimy działalność oświatową od 2009 r. – niepubliczne przedszkole i żłobek;
NOWOCZESNE METODY NAUKI oparte o neurodydaktykę i psychologię interdyscyplinarną – bez zadań domowych, testów i ocen;
SPRAWDZONA KADRA – współpracujemy z osobami posiadającymi nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale także predyspozycje do pracy z dziećmi;
ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH ZDOLNOŚCI każdego ucznia i indywidualne podejście do dziecka, poprzez okazywanie mu wsparcia w tym, z czym może sobie radzić gorzej, a także pomoc w odkrywaniu jego osobistych talentów;
INTERDYSCYPLINARNE NAUCZANIE HOLISTYCZNE, czyli całościowe ujmowanie zagadnień, łączenie wszelkich źródeł informacji i rozwiązań oraz odkrywanie związków między wiedzą zdobytą w szkole a otaczającym światem, poprzez pracę w oparciu o projekty edukacyjne;
KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH, czyli jasnego wyrażania poglądów i uczuć, ale także umiejętności słuchania innych, asertywność, zarządzanie swoim czasem;
NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIA – samodzielne odkrywanie wiedzy, ukierunkowywane przez nauczyciela;
PROMOWANIE uniwersalności CZŁOWIECZEŃSTWA oraz poznawanie kultury, tradycji i historii własnego narodu oraz zrozumienie i szacunek dla innych kultur;
Stąd czerpiemy inspirację

Leonardo da Vinci


Włoski malarz i teoretyk sztuki, rzeźbiarz, architekt, uczony i myśliciel epoki renesansu. Wszechstronny i genialny artysta.

Jego zainteresowania naukowe wiązały się ze sztuką bądź z pracami technicznymi i były wyrazem pasji poznawczej. Leonardo da Vinci opracował projekty licznych wynalazków często związanych z prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi, znacznie wyprzedzających jego epokę.

Dążenia artysty do wszechstronności, ideału równowagi między ciałem, duchem i umysłem sprawiło, że był geniuszem swojej epoki. Postać ta stała się dla nas wzorem do naśladowania. W swoich pedagogicznych działaniach staramy się kształcić uczniów otwartych na świat, tolerancyjnych, odważnych, zachowujących krytyczne myślenie. Uczniów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Odkrywamy i rozwijamy talenty, bo talent tkwi w każdym z nas.

To jeszcze nie wszystko...

Obszary rozwoju dziecka


W naszej szkole...

...dbamy o rozwój fizyczny, umiejętności poznawczych i społecznych każdego uczestnika zajęć odnosząc się do holistycznych i transdyscyplinarnych zasad stosowanych w SVS. Naszym celem jest, aby uczestnicy zajęć nauczyli się zdrowego i aktywnego trybu życia w coraz bardziej zmieniającym się społeczeństwie, a także wykształcili umiejętności współpracy w grupie.


Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe, to zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów SVS. Obecnie w naszej szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych oraz uczęszczać na koła: badawcze, quizowe, gier planszowych, instrumentalne. Uczniowie, którzy przyjechali do Polski z innego kraju, mogą skorzystać z naszej oferty dodatkowych lekcji języka polskiego.


Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia opiekuńcze, to zajęcia dla dzieci, które nie uczestniczą z różnych powodów w innych zajęciach oferowanych dla dzieci. Zajęcia te odbywają się także jako naturalne przerwy w ciągu całego dnia zajęć, mogą one przybierać różne formy, o wyborze których decydują samodzielnie nauczyciele realizujący program zajęć. Jesteśmy otwarci na sugestie – możemy wzbogacić zajęcia o kwestie uzgodnione z radą rodziców.


 

Poznaj program IBO


IBO, Międzynarodowa Organizacja Baccalaureate, to fundacja edukacyjna założona w 1968 roku w Genewie. Od ponad 45 lat proponuje sprawdzone i nowoczesne programy dydaktyczne kładące nacisk przede wszystkim na samodzielność w uczeniu się i poszukiwanie rozwiązań. Szkoły przystępujące do programu IB wykorzystują do nauki podstawy programowe obowiązujące w danym kraju, posiadają również autoryzację lokalnych władz oświatowych oraz dobrze funkcjonują w społeczności lokalnej.


Poznaj Program IBO
SKONTAKTUJ SIĘ
error: Content is protected !!